Клініко-діагностична лабораторія

Завідувач клініко діагностичної лабораторії:

Бойко Лілія Василівна

Освіта : вища , в 1990 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. І.Я.Франка

Кваліфікаційна категорія: вища, з клінічної лабораторної діагностики.

У відділенні працюють 40 фахівців, більшість з яких ( 75 %) мають вищу та першу кваліфікаційні категорії.

Клініко-діагностична лабораторія ( КДЛ) є структурним підрозділом КНП « Калуська ЦРЛ» .

Метою діяльності КДЛ є отримання точних і достовірних результатів лабораторних досліджень у межах поширення Державного метрологічного нагляду в сфері охорони здоров’я.

Основним завданням КДЛ є забезпечення повноцінного, своєчасного та якісного лабораторно – діагностичного процесу в КНП «Калуська ЦРЛ».

Клініко-діагностична лабораторія виконує загально-клінічні, гематологічні, цитологічні, біохімічні, серологічні, імунологічні та бактеріологічні дослідження в плановому та ургентному порядку, відповідно до затвердженого генеральним директором КНП «Калуська ЦРЛ» « Переліку лабораторних досліджень» за 143 методиками.

В середньому за рік лабораторією виконується 870 тис. досліджень різного біологічного матеріалу на сучасному обладнанні. Це автоматичні біохімічні аналізатори “Chem Well”2910 i «Multi Concept. Mini Lab. Combi», гематологічний аналізатор«Swelab Alfa» та ін..

Клініко-діагностична лабораторія КНП «Калуська ЦРЛ» проводить :

I. Загально-клінічні дослідження

 • сечі
 • спинно – мозковою рідини
 • рідин серозних порожнин
 • мокротиння
 • калу
 • виділень з сечо – статевих органів

II.Цитологічні дослідження біоматеріалу (мокротиння, сечі, рідин серозних порожнин, виділень з шийки матки і цервікального каналу, аспіратів, відбитків, пункт атів та ін.)

III.Гематологічні дослідження :

 • клінічний аналіз крові.( 20 показників з постановкою ШОЄ та підрахунком лейкограми)
 • підрахунок кількості ретикулоцитів
 • визначення осмотичної резистентності еритроцитів
 • дослідження крові на LE-клітини

IV.Біохімічні дослідження:

 • показники білкового обміну ( визначення загального білка, альбуміну, сечовини, креатиніну, тимолової проби, сечової кислоти та ін.
 • показники ліпідного обміну(визначення загального холестерину, В-ліпопротеїдів,ліпопротеїдів високої щільності, тригліцеридів)
 • показники вуглеводного обміну(визначення глюкози крові, тест толерантності до глюкози, глікемічний профіль)
 • дослідження пігментного обміну(визначення загального білірубіну і його фракцій, глікованого гемоглобіну )
 • показники водно-солевого обміну (визначення калію, натрію, кальцію, хлоридів, фосфору, магнію, заліза)
 • дослідження ферментів(визначення альфа амілази крові і сечі, АсАТ, АлАТ, креатинкіназиМВ,гамаглутамілтрансферази(ГГТ),лактатдегідрогенази, лужної фосфатази
 • дослідження системи гемостазу (коагулограма з МНВ та АЧТВ,визначення Д-димеру в плазмі крові)

V.Імунологічні дослідження:

 • визначення групи та резус-фактора крові
 • ревмопроби
 • дослідження на гепатит В і С
 • визначення антитіл до ВІЛ- інфекції (тестами)
 • визначення тиреотропного гормону і вільного тироксину в сироватці крові
 • пренатальний скринінг I та II триместру вагітності.

VI.Мікробіологічні дослідження:

 • клініко-мікробіологічні дослідження ( посів крові, сечі , ліквору,матеріалу з слизових оболонок, виділеннь з ран, з вух, виділення з жіночих статевих органів, калу на дисбактеріоз та ін. з визначенням чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів).
 • санітарно-мікробіологічні дослідження ( посів з носа на наявність патогенного стафілококу та дослідження на носійство кишкових інфекцій ).