Хірургічне відділення

Хірургічне відділення є стаціонарним лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує госпіталізацію та кваліфіковане обслуговування хірургічних хворих на основі сучасної науки і техніки.

Основні завдання хірургічного відділення є:

 • надання високо кваліфікаційної спеціалізованої стаціонарної та консультативної допомоги хворим хірургічного профілю;
 • планової консультативної медичної допомоги населенню району;
 • організаційно-методичне керівництво роботою лікувально-профілактичних закладів району з питань хірургічної допомоги; проведення аналізу діяльності хірургічного відділення і кабінету;
 • організація заходів по ранньому виявленню, профілактиці хірургічних захворювань;
 • удосконалення якості діагностики, лікування і диспансеризації хворих хірургічного профілю в лікувальних закладах району;
 • проведення аналізу захворюваності, смертності при хірургічних захворюваннях та здійснення заходів по їх зниженню;
 • здійснення контролю за впровадженням в практику ефективних нових методів діагностики, лікування, профілактики хірургічних захворювань;
 • розробка перспективних та річних планів роботи хірургічної служби району;
 • участь у підвищенні кваліфікації лікарів та медичних сестер відділень і кабінетів;
 • організація і проведення профільної медико-гігієнічної пропаганди.

Відділення працює в тісному контакті з пара клінічними службами, а саме:

 • клінічною діагностичною лабораторією,
 • цитологічною лабораторією,
 • ортопедо-травматологічним кабінетом,
 • урологічним,
 • рентген-кабінетом,
 • кабінетами ультразвукової та ендоскопічної діагностики,
 • фізкабінетом,
 • бак. лабораторією,
 • та іншими кабінетами поліклінічного відділення.